cảng biển nước sâu

Chính thức vận hành cầu cảng biển Vissai Nghệ An

Chính thức vận hành cầu cảng biển Vissai Nghệ An

VTV.vn - Lễ công bố mở cảng biển Vissai Nghệ An - một cảng biển quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội vừa diễn ra tại tỉnh Nghệ An.