Cảng Cái Lân

Thiếu phương tiện xử lý rác thải tàu biển

Thiếu phương tiện xử lý rác thải tàu biển

VTV.vn - Hiện nay, cả nước mới chỉ có duy nhất cảng Cái Lân có trung tâm xử lý nước thải lỏng có dầu.