TV& VIDEO

cảng Đà Nẵng

Đà Nẵng sẽ chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch

Đà Nẵng sẽ chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch

VTV.vn - Đến năm 2022, Đà Nẵng sẽ chuyển một phần trung chuyển hàng hóa về cảng Liên Chiểu và từng bước chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch.