cảng trung chuyển

Thống nhất quy hoạch chi tiết bến cảng Bắc Vân Phong

Thống nhất quy hoạch chi tiết bến cảng Bắc Vân Phong

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất Đồ án Quy hoạch chi tiết Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong theo tỷ lệ 1/500 giai đoạn mở đầu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive