TV& VIDEO

cánh đồng lớn

Đồng Nai đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng cánh đồng lớn

Đồng Nai đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng cánh đồng lớn

VTV.vn - Tỉnh Đồng Nai vừa quyết định đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng cánh đồng lớn trong năm 2016.