cánh đồng lớn

Quảng Trị phát triển mô hình sản xuất lúa sạch

Quảng Trị phát triển mô hình sản xuất lúa sạch

VTV.vn - Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, sử dụng phân bón hữu cơ loại trừ thuốc BVTV đã nâng cao chất lượng sản phẩm và doanh nghiệp thu mua ngay tại đồng ruộng.