TV& VIDEO

cánh đồng lớn

Đồng Nai đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng cánh đồng lớn

Đồng Nai đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng cánh đồng lớn

VTV.vn - Tỉnh Đồng Nai vừa quyết định đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng cánh đồng lớn trong năm 2016.

  • Hiệu quả từ mô hình mở rộng cánh đồng lớn gắn với tiêu thụ

    Hiệu quả từ mô hình mở rộng cánh đồng lớn gắn với tiêu thụ

    Kinh tế14/05/2014 06:00 AM

    Để nâng cao lợi nhuận cho nông dân, Tiền Giang đẩy mạnh việc triển khai cánh đồng lớn gắn với giải quyết đầu ra. Hiệu quả từ mô hình này không chỉ dừng lại ở chuyện lợi nhuận, mà còn dần thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của nhiều nông hộ để phù hợp với tình hình mới.