TV& VIDEO

cao đẳng sư phạm

Từ năm 2018 sẽ có điểm sàn riêng cho ngành sư phạm

Từ năm 2018 sẽ có điểm sàn riêng cho ngành sư phạm

VTV.vn - Từ năm sau, Bộ GD&ĐT sẽ áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các trường, các ngành sư phạm khi xét tuyển đầu vào.