TV& VIDEO

cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Cục CSGT đảm nhiệm tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Cục CSGT đảm nhiệm tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

VTV.vn - Từ nay, Cục CSGT, C67 là đơn vị thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.