TV& VIDEO

cấp nước

Ấn Độ dành cho Nepal khoản tín dụng 1 tỷ USD

Ấn Độ dành cho Nepal khoản tín dụng 1 tỷ USD

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nepal, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã công bố gói tín dụng 1 tỷ USD mà Ấn Độ dành cho nước láng giềng.