Casino

Giám sát thu thuế đối với kinh doanh casino

Giám sát thu thuế đối với kinh doanh casino

VTV.vn - Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.