TV& VIDEO

Cát Linh - Hà Đông

Yêu cầu tổng thầu Trung Quốc sơn lại đoàn tàu bị vẽ bẩn

Yêu cầu tổng thầu Trung Quốc sơn lại đoàn tàu bị vẽ bẩn

VTV.vn - Sau khi sự cố đoàn tàu ở nhà ga Cát Linh bị vẽ bẩn, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu Tổng thầu đưa nhà sản xuất đoàn tàu từ Trung Quốc sang để tìm phương án khôi phục lại.