TV& VIDEO

Cát Linh - Hà Đông

Khó chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào đầu tháng 10

Khó chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào đầu tháng 10

VTV.vn - Vì nhiều hạng mục trong dự án dở dang, Bộ GTVT thừa nhận, mốc thời gian đưa ra dự kiến chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào đầu tháng 10 khó có thể đạt được.