TV& VIDEO

Catalan

Cứ 10 người Catalan thì có 1 người hâm mộ Real Madrid

Cứ 10 người Catalan thì có 1 người hâm mộ Real Madrid

VTV.vn - Người dân xứ Catalan sẽ ủng hộ tuyệt đối cho Barcelona và Espanyol? Kết quả điều tra sau đã chứng minh điều đó là không chính xác.