TV& VIDEO

cầu Đồng Nai

Tổng công ty Đường sắt xin ứng 471 tỷ đồng trả nợ

Tổng công ty Đường sắt xin ứng 471 tỷ đồng trả nợ

VTV.vn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) xin Thủ tướng cho phép Bộ Giao thông vận tải ứng trước 471 tỷ đồng để trả nợ.