cầu Đồng Nai

Tổng công ty Đường sắt xin ứng 471 tỷ đồng trả nợ

Tổng công ty Đường sắt xin ứng 471 tỷ đồng trả nợ

VTV.vn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) xin Thủ tướng cho phép Bộ Giao thông vận tải ứng trước 471 tỷ đồng để trả nợ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive