TV& VIDEO

cầu vượt

Thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám

Thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám

VTV.vn - Hôm nay (16/11), nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (TP.HCM) sẽ thông xe.