TV& VIDEO

cây trồng cạn

Quảng Trị chuyển đổi cây trồng cạn trên vùng đất khô hạn

Quảng Trị chuyển đổi cây trồng cạn trên vùng đất khô hạn

VTV.vn - Đứng trước tình hình khô hạn, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ khuyến nông về tận cơ sở giúp người dân chuyển đổi các loại cây trồng cạn.