TV& VIDEO

chăm lo

THTT: Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương (20h05, VTV1)

THTT: Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương (20h05, VTV1)

Chương trình Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương được truyền hình trực tiếp vào 20h05 hôm nay trên kênh VTV1.