chẩn đoán

Tấm lòng một bác sỹ Việt Kiều ở Lào

Tấm lòng một bác sỹ Việt Kiều ở Lào

Trung tâm chẩn đoán Y khoa tỉnh Savannakhet của gia đình bác sỹ Việt kiều Hồ Văn Minh là nơi thăm khám bệnh miễn phí của nhiều bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Savannakhet.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive