TV& VIDEO

chẩn đoán

Tấm lòng một bác sỹ Việt Kiều ở Lào

Tấm lòng một bác sỹ Việt Kiều ở Lào

Trung tâm chẩn đoán Y khoa tỉnh Savannakhet của gia đình bác sỹ Việt kiều Hồ Văn Minh là nơi thăm khám bệnh miễn phí của nhiều bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Savannakhet.