TV& VIDEO

chân tay giả

Nga: Công ty khởi nghiệp sản xuất chân tay giả hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Nga: Công ty khởi nghiệp sản xuất chân tay giả hỗ trợ trẻ em khuyết tật

VTV.vn - Tại Nga, một công ty khởi nghiệp đang thay đổi cuộc sống của hàng trăm đứa trẻ khuyết tật bằng cách cung cấp cho các em chi giả dễ sử dụng với chi phí thấp.