TV& VIDEO

chất độc hóa học

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

VTV.vn - Trong chiến tranh Iran-Iraq, phía Iraq sử dụng vũ khí hóa học với sự hỗ trợ của Mỹ. Nay Iran yêu cầu Mỹ bồi thường cho các nạn nhân vũ khí hóa học.