TV& VIDEO

chất lượng bệnh viện

Xây dựng bệnh viện thân thiện, hài lòng bệnh nhân

Xây dựng bệnh viện thân thiện, hài lòng bệnh nhân

VTV.vn - Xây dựng bệnh viện thân thiện, hài lòng bệnh nhân là một trong những tiêu chí để Bộ Y tế xếp hạng bệnh viện cũng như tính giá dịch vụ y tế.