chất lượng hình ảnh

2017 – Năm không thành công của công nghệ VR

2017 – Năm không thành công của công nghệ VR

VTV.vn - Trong năm 2017, doanh số bán các sản phẩm thực tế ảo chưa được như kỳ vọng, start-up lĩnh vực này liên tiếp gặp khó.