chất lượng thực phẩm

Đề xuất xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia

Đề xuất xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia

VTV.vn - Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sẽ xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia do Bộ này vận hành và quản lý.