TV& VIDEO

chất lượng thực phẩm

Kiểm tra chất lượng thực phẩm bằng công nghệ laser

Kiểm tra chất lượng thực phẩm bằng công nghệ laser

VTV.vn - Các nhà khoa học Italy đã phát minh một công nghệ laser tiên tiến giúp kiểm tra chất lượng thực phẩm chỉ trong vài phút.