TV& VIDEO

chất vấn và trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn trước Quốc hội

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là người thứ ba đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.