TV& VIDEO

châu nam cực

Phát hiện mới về sự tồn tại của chim cánh cụt ở Nam Cực

Phát hiện mới về sự tồn tại của chim cánh cụt ở Nam Cực

VTV.vn -Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, loài chim cánh cụt đã xuất hiện ở châu Nam Cực từ cách đây 14.600 năm, sớm hơn 6.000 năm so với giả thuyết trước đây.