TV& VIDEO

châu nam cực

Băng tan nhanh làm thay đổi cuộc sống "bộ tộc người tuyết" ở Bắc Cực

Băng tan nhanh làm thay đổi cuộc sống "bộ tộc người tuyết" ở Bắc Cực

VTV.vn - Với dân số ít ỏi, người Inuit ở Bắc Cực không có nhiều quyền quyết định nhưng lại là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hiện tượng nóng lên trên toàn cầu.