Chạy trường

TP.HCM: Xử lý nghiêm hiện tượng chạy trường, chạy lớp

TP.HCM: Xử lý nghiêm hiện tượng chạy trường, chạy lớp

VTV.vn - TP.HCM sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực chạy trường, chạy lớp.