TV& VIDEO

chế biến xuất khẩu

Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường

Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường

VTV.vn - Việt Nam hiện đã xuất khẩu tôm sang 68 thị trường, tăng so với cùng kỳ năm 2016 là 4 thị trường.