Chiang Mai

Mở đường bay thẳng Hà Nội - Chiang Mai

Mở đường bay thẳng Hà Nội - Chiang Mai

VTV.vn - Đường bay thẳng từ Chiang Mai, Thái Lan đến Hà Nội vừa được khai trương.