TV& VIDEO

chiến binh IS

Khoảng 30.000 người nước ngoài đã trở thành chiến binh IS

Khoảng 30.000 người nước ngoài đã trở thành chiến binh IS

VTV.vn - Trong 6 năm qua, số người nước ngoài vượt biên trở thành chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên đến 30.000 người.