TV& VIDEO

chiến dịch Tây Nguyên

Hồi ức cựu chiến binh về chiến dịch Tây Nguyên

Hồi ức cựu chiến binh về chiến dịch Tây Nguyên

(VTV.vn) - Các thế hệ chiến sỹ của Mặt trận Tây Nguyên vẫn còn nhớ như in những năm tháng cùng sát cánh bên nhau, càng đánh càng trưởng thành, càng lớn mạnh...