TV& VIDEO

chim yến

Đề xuất cấm nuôi chim yến tại 21 quận, huyện TP.HCM

Đề xuất cấm nuôi chim yến tại 21 quận, huyện TP.HCM

VTV.vn - Tại TP.HCM, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang đề xuất cấm nuôi chim yến ở 21 quận huyện trên địa bàn.