TV& VIDEO

chính sách Visa

Du lịch Việt Nam muốn khởi sắc cần có giải pháp đột phá

Du lịch Việt Nam muốn khởi sắc cần có giải pháp đột phá

VTV.vn - Nhiều thế mạnh vượt trội nhưng du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về quảng bá hình ảnh, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch và ứng xử văn hóa.