TV& VIDEO

chợ cá

Trải nghiệm nhịp sống làng biển với chợ cá lúc bình minh

Trải nghiệm nhịp sống làng biển với chợ cá lúc bình minh

VTV.vn - Chợ cá Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là nơi đủ gói ghém tất cả những gì thuộc về nhịp sống làng biển.