chợ tạm

70% người tiêu dùng vẫn tìm đến chợ tạm bởi thói quen

70% người tiêu dùng vẫn tìm đến chợ tạm bởi thói quen

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới nhất của Hội khoa học phát triển nông nghiệp Việt Nam, có tới 70% người tiêu dùng vẫn tìm đến chợ tạm bởi thói quen.