TV& VIDEO

Christine Lagarde

Tổng Giám đốc IMF hầu tòa do tắc trách

Tổng Giám đốc IMF hầu tòa do tắc trách

VTV.vn - Ngày 12/12, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã phải hầu tòa tại Pháp trong phiên xử kéo dài 7 ngày.