TV& VIDEO

chủ nghĩa khủng bố

Ngành du lịch thế giới vẫn đứng vững trước chủ nghĩa khủng bố

Ngành du lịch thế giới vẫn đứng vững trước chủ nghĩa khủng bố

VTV.vn - Chủ nghĩa khủng bố thường hủy hoại ngành du lịch của những quốc gia mà nó quét qua. Tuy nhiên, ngành du lịch đang trụ vững trước những tác động ấy tốt hơn người ta tưởng.