TV& VIDEO

chủ thuê bao

Thuê bao di động đạt 116 máy/100 dân

Thuê bao di động đạt 116 máy/100 dân

VTV.vn - Tính đến cuối năm 2017, tổng số thuê bao di động trong nước là hơn 127 triệu máy, đạt tỷ lệ 116 máy/100 dân, có nghĩa rất nhiều người đang dùng hơn 1 số thuê bao di động.