TV& VIDEO

chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ mở thu hút nhà đầu tư

Chứng chỉ quỹ mở thu hút nhà đầu tư

VTV.vn - Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang dồn tiền vào kênh đầu tư chứng chỉ quỹ.