TV& VIDEO

chứng chỉ

Thi chứng chỉ tài chính cần phải biết về công nghệ

Thi chứng chỉ tài chính cần phải biết về công nghệ

VTV.vn - Để thi lấy chứng chỉ tài chính CFA, thí sinh cần phải biết về công nghệ, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.