TV& VIDEO

chung cư chưa nghiệm thu

Thiếu chế tài xử lý chung cư chưa nghiệm thu

Thiếu chế tài xử lý chung cư chưa nghiệm thu

VTV.vn - Chung cư chưa nghiệm thu mà người dân vẫn vào ở là trái với quy định pháp luật, thế nhưng tình trạng này đang diễn ra phổ biến ở TP.HCM.