TV& VIDEO

chứng minh thư

Mã số định danh thay thế hộ khẩu, chứng minh thư

Mã số định danh thay thế hộ khẩu, chứng minh thư

VTV.vn - Chính phủ vừa có nghị quyết về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy CMND trong quản lý dân cư, để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân.