TV& VIDEO

chứng nhận kết hôn

Vướng mắc pháp lý trong hôn nhân ở vùng biên

Vướng mắc pháp lý trong hôn nhân ở vùng biên

VTV.vn- Thủ tục và con đường để có thể làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài quá xa là lý do khiến hàng trăm cuộc hôn nhân ở vùng biên sau 20 năm vẫn không có giấy hôn thú.