TV& VIDEO

chứng tự kỷ

Hiểu về hành vi của trẻ tự kỷ để có phương pháp điều chỉnh phù hợp

Hiểu về hành vi của trẻ tự kỷ để có phương pháp điều chỉnh phù hợp

VTV.vn - Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập Long Biên sẽ tổ chức một buổi chia sẻ giữa các thầy cô và phụ huynh đang gặp khó khăn trong việc tương tác với trẻ tự kỷ.