TV& VIDEO

chuyển giới

Người chuyển giới tại Thái Lan vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự

Người chuyển giới tại Thái Lan vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự

VTV.vn - Theo luật nghĩa vụ quân sự tại Thái Lan, những người chuyển giới vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự khiến nhiều vấn đề nảy sinh.