TV& VIDEO

chuyến thăm

Thủ tướng Lý Hiển Long bất ngờ trước sự phát triển của TP.HCM

Thủ tướng Lý Hiển Long bất ngờ trước sự phát triển của TP.HCM

VTV.vn - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bày tỏ bất ngờ trước sự phát triển của TP.HCM trong chuyến thăm Việt Nam lần này.