cơ chế đặc thù

Cơ chế đặc thù tạo động lực cho TP.HCM

Cơ chế đặc thù tạo động lực cho TP.HCM

VTV.vn - Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM có hiệu lực từ đầu năm nay sẽ là cơ hội để TP phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn nữa.