TV& VIDEO

cơ chế đặc thù

TP.HCM họp bất thường xem xét tờ trình thực hiện cơ chế đặc thù

TP.HCM họp bất thường xem xét tờ trình thực hiện cơ chế đặc thù

VTV.vn - Hôm nay (15/3), Hội đồng nhân dân TP.HCM sẽ tổ chức kỳ họp bất thường. Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét và thông qua 5 tờ trình về cơ chế đặc thù.