TV& VIDEO

cô đơn

Vì sao chính phủ Anh phải can thiệp vào... nỗi cô đơn?

Vì sao chính phủ Anh phải can thiệp vào... nỗi cô đơn?

VTV.vn - "Cô đơn" đang là từ khóa và là chủ đề được dư luận Anh quan tâm. Đặc biệt, Bộ Cô đơn lần đầu tiên đã được thành lập tại Anh.