TV& VIDEO

cô giáo

Người phụ nữ gieo chữ cho trẻ nhỏ

Người phụ nữ gieo chữ cho trẻ nhỏ

Có một người phụ nữ có nhiệm vụ gieo chữ cho trẻ em nghèo ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Lớp học thiếu thốn đủ thứ, chỉ có tình yêu thương học trò của người phụ nữ ấy là đủ đầy.