TV& VIDEO

cơ giới hóa

Hiệu quả từ công tác dồn điền đổi thửa tại Quảng Nam

Hiệu quả từ công tác dồn điền đổi thửa tại Quảng Nam

VTV.vn - Những năm qua, Quảng Nam đã vận động nhiều nguồn lực đầu tư thực hiện tốt công tác quy hoạch dồn điền đổi thửa, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn.