TV& VIDEO

cơ khí

Doanh nghiệp cơ khí tìm kiếm thị trường xuất khẩu

Doanh nghiệp cơ khí tìm kiếm thị trường xuất khẩu

VTV.vn - Hiện đã xuất hiện một số doanh nghiệp cơ khí nhỏ và vừa đã tìm được thị trường xuất khẩu để có đầu ra ổn định.