TV& VIDEO

cơ khí

Chỉ gần 100 DN cơ khí có quy mô vốn hơn 500 tỷ đồng

Chỉ gần 100 DN cơ khí có quy mô vốn hơn 500 tỷ đồng

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Công Thương, cả nước hiện có 14.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, nhưng chỉ có gần 100 doanh nghiệp có quy mô vốn hơn 500 tỷ đồng.