TV& VIDEO

cô lập

Tổng thống Vladimir Putin: Nga không tự cô lập với thế giới bên ngoài

Tổng thống Vladimir Putin: Nga không tự cô lập với thế giới bên ngoài

Nga không có ý định tự cô lập nhưng để phát triển đất nước thành công đòi hỏi phải dựa trên các nguồn nội lực, trong đó có việc tạo thêm động lực cho phát triển công và nông nghiệp.