TV& VIDEO

cổ phiếu ngành dược

Tăng trưởng mạnh, ngành dược hấp dẫn nhà đầu tư

Tăng trưởng mạnh, ngành dược hấp dẫn nhà đầu tư

VTV.vn - "Sóng dược" là cách mà giới chứng khoán mô tả sự tăng trưởng của cổ phiếu ngành dược từ đầu năm đến nay, thậm chí có mã cổ phiếu tăng hơn 150% về giá so với cuối 2016.